Hỗ trợ mua hàng

– Lựa chọn sản phẩm

+ Màu sắc

+ Dung lượng

+ Số lượng sản phẩm

– Nhập đầy đủ các thông tin như:

+ Email

+ Tên

+ Số Điện thoại

+ Tên hàng

+ Địa chỉ

+ Cách thức thanh toán

+ Ghi chú yêu cầu thêm nếu có

+ Chọn nơi giao hàng

Chính sách hoàn tiền 

–  Thời hạn hoàn trả tiền: 01 ngày kể từ khi nhận được hàng. Yêu cầu hàng hóa không được qua sử dụng.

–  Cách thức lấy lại tiền: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản do khách hàng cung cấp

–  Chi phí do việc hoàn trả: Do hai bên tự thỏa thuận và tính mức chi phí hợp lý phù hợp với mức thiệt hại (nếu có) của các bên.